ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଓ "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ" ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ?

"ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଓ "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ" ମଧ୍ୟରେ ଥିବା  ତଫାତ -

ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ -

୧) "ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ରେ ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକ ଙ୍କ ଲେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରେ ପଢ଼ି ପାରିବେ। "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ" ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ସବୁ ଲେଖା ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପଢ଼ି ପାରିବେ।

ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ -

୨) ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯଦି "ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି(ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ୟାଚ୍) ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶ କରି ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ" ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵତଃ ଭାବରେ ସାମିଲ୍।

"ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଓ "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ"

୧."ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ"( ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ) ୨୫/ମାସ/ଲେଖକ ।

୨."ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ"(ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ)୧୫୦/ମାସ/ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ଳାଟଫର୍ମ ।

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?