ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଲେଖା ପଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଭାବରେ ଲେଖକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ?

ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଭାବରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ :

  • ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ପାରିବେ 

  • ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚାଟ୍ ରୁମ୍ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ

ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରିମିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। 

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?