ଜଣେ ସବାକ୍ରିପ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ରୋଜଗାର କଣ୍ ହେବ ?

ଲେଖକ ମାନେ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୫ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାରିବେ। ଏହାର ୩୦% ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ୱେ ୨୮% ପ୍ରତିଲିପି ଓ ୪୨% ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ।

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?