ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୋଇଯିବି?

ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ପଢ଼ି ପାରିବେ।  ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ସବକ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ହେବ।

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?