ମୁଁ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କଣ୍ ହେବ ?

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ ସୁବିଧା ୧୦ ଟି ଭାଗ ପରେ ବନ୍ଦ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖକଙ୍କ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ପାରିବେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଚାଲୁଥିବା ଧାରାବାହିକ :

·         ଆପଣ ଯଦି ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖକଙ୍କ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ପାରିବେ।

·        ଯଦି ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଲେଖା ୫ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ ଲକ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। 

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?