ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁ ଲେଖା କିପରି ପଢି ପାରିବି ?

  • "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ" ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଆ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଲିପି ଭାଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।

  • "ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ" ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ସବୁ ଲେଖା ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ମାସକୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପଢ଼ି ପାରିବେ।

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?