ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କ ର ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାରିବେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ କଣ୍ ହେବ ?

  • ଆପଣ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପୁରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ର ସମସ୍ତ ଲେଖା ପଢ଼ି ପାରିବେ। 

  • ଏହା ସହିତ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୋଇ କୌଣସି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ପାରିବେ। 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?