ମୁଁ କିପରି ମୋ ସଂସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ରଖି ପାରିବି ?

ନିଜ ସବକ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ପାଇଁ

  1. ଏକାଧିକ ଧାରାବାହିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବେ

  2. ଏକାଧିକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବେ

  3. ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?