ମୁଁ କିପରି ଅଧିକ ନୂଆ ସୁବକ୍ରାଇବର୍ ପାଇ ପାରିବି ?

ମୁଁ କିପରି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାଇବି ?

  1. ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।

  2. ପୋଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତୁ।

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?